Derecelendirme Faaliyetlerine İlişkin BDDK Düzenlemeleri
DOSYA ADI SERİ AKSİYON

Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine Ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik

17.04.2012 Tarih ve 28267 Sayılı Resmi Gazete “Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine Ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik” (Tüm Değişiklikler İşlenmiş Hali)

1 - 10 / 1