Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik
  • A-
  • A
  • A+

JCR Avrasya Sürdürülebilirlik


Şirketlerin uzun vadede faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve beklenen faydayı sağlayabilmeleri için tüm paydaşlarını, sektörel iş ortaklarını, hizmet verilen hedef kitleyi ve toplumu değer sunumu kapsamında çevre ve toplumsal duyarlılık çerçevesinde önceliklendirmesinin gerekliliğine inanmaktayız. Günümüzde tüm kurum ve kuruluşların üzerinde durduğu ve önem verdiği sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik faaliyetleri hem şirketlerin hem de toplumsal yaşamın geleceği için büyük önem arz etmektedir.

Tıpkı toplumsal iş bölümünde olduğu gibi, tüm finansal piyasalarda sürdürülebilirliği tesis edebilmek için de ekonomik, çevresel, sosyal ve kurumsal faktörlerin bir bütün olarak ele alınması bir gerekliliktir. İş ve yatırım kararlarında ekonomik ve finansal etkenlerle birlikte çevresel ve toplumsal fırsatların ve risklerin de göz önünde bulundurulması, sürdürülebilir bir finans sistemi ve toplum geleceği için artık vazgeçilmezdir. Sürdürülebilirlik, kurumsal itibarın korunması ve güçlendirilmesi için de sağlanması gereken koşulların başında gelmektedir.

JCR Avrasya Derecelendirme Şirketi A.Ş. (JCR-ER), sürdürülebilirlik için bütüncül bir bakış açısıyla stratejiler geliştirmekte ve faaliyetlerine devam etmektedir. Finansal piyasalarda sürdürülebilir finans ortamını tesis etmek ve toplumun geleceğine katkı sağlamak için yapılan çalışmaların, sonuca dönük ve etkin bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla adımlar atmaktadır.
Bu kapsamda, UNPRI’nin (United Nations Principles for Responsible Investment) “Kredi Derecelendirmelerinde Dikkate Alınacak ESG Faktörleri İnisiyatifi”ni 16 Mayıs 2018 tarihinde imzalamış ve kredi derecelendirme metodolojilerinde söz konusu faktörlere yer vermiştir. Söz konusu bilgilere aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

İlgili belge linki

JCR-ER, kurumsal etik anlayışıyla, yasal mevzuata uygunluğu gözeterek ve bütün risk faktörlerini göz önünde bulundurarak oluşturduğu stratejiler ile yönettiği sürdürülebilirlik süreçlerinde; sermaye piyasalarına, iş ortaklarına, müşterilerine ve topluma değer katmayı amaç edinmektedir.
JCR-ER, bu politika çerçevesinde yürütülecek kurumsal, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik projeleri ve uygulamalarıyla, ulusal ve uluslararası piyasadaki rekabet gücünü artırmayı hedeflemektedir.