Genel Kurul
2023 Yılı Olağan Genel Kurulu
DOSYA ADI DOSYA TÜRÜ TARİH AKSİYON
2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti PDF 21.07.2023
2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi PDF 21.07.2023
2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı PDF 21.07.2023
2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı Vekaletname Örneği PDF 21.07.2023
2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı Esas Sözleşme Tadil Tasarısı PDF 21.07.2023
JCR Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge PDF 21.07.2023
2022 Yılı Olağan Genel Kurulu
DOSYA ADI DOSYA TÜRÜ TARİH AKSİYON
2022 Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti PDF 28.03.2022
2022 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi PDF 28.03.2022
2022 Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı PDF 28.03.2022
2022 Olağan Genel Kurul Toplantısı Vekaletname Örneği PDF 28.03.2022
2022 Olağan Genel Kurul Toplantısı Esas Sözleşme Tadil Tasarısı PDF 28.03.2022
JCR-ER Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge PDF 28.03.2022
2021 Yılı Olağan Genel Kurulu
DOSYA ADI DOSYA TÜRÜ TARİH AKSİYON
JCR-ER 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi PDF 30.03.2021
JCR-ER Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge PDF 30.03.2021
JCR-ER 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı PDF 30.03.2021
2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı PDF 30.03.2021
2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı Vekaletname Örneği PDF 30.03.2021