Kalite Politikamız
 • A-
 • A
 • A+

Kurumsal yapısı, üst yönetimleri ve tüm personeli ile kendini sürekli iyileştiren, verdiği hizmetleri sürekli geliştiren, ulusal ve uluslararası standartlara uygun hizmet sunan ve faaliyetlerinde müşteri memnuniyetini merkeze alan JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.:

 • Ulusal ve uluslararası standartlara uygun hizmet sunmayı ve iş süreçlerini sürekli geliştirmeyi,

 • Paydaşları ve kamu ile şeffaf, zamanında ve tutarlı bilgi paylaşmayı,

 • Sağladığı ürün ve hizmetlerde; müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı, müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmeyi, değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırarak kaynakların etkin kullanımı ile zamanında hizmeti tamamlamayı ve sürekli iyileştirmeyi,

 • Ulusal ve uluslararası kurumsal yönetim standartları ile tüm iş ve karar süreçlerinde; iş, hizmet ve faaliyetlerinde hesap verebilir ve şeffaf olmayı,

 • Bireysel derecelendirme notlarına ulaşılabilirlik çerçevesinde; bölgesel, ulusal ve uluslararası kuruluşlar açısından ayrıcalıklı, taraflı ve eşitlik ilkesine aykırı muamele ve uygulama yapmamayı,

 • Müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılayan bir anlayış içinde güvenilir bir firma olmayı,

 • Yasal ve diğer gerekliliklere uymayı,

 • İş ve işlemlerini şirketin hakkını ve yararını da gözetecek şekilde, doğru, eksiksiz, açık, anlaşılır ve gerçeğe uygun bir şekilde açıklamayı,

 • Yanıltıcı, abartılı ve yanlış kanaat uyandırıcı, gerçeğe aykırı bilgilendirmede bulunmamayı,

 • Sermaye piyasalarının JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. ’de üretilmiş ve kamuya açıklanması gereken her türlü veri ve bilgiye tam ve doğru bir şekilde ulaşmasını sağlayacak tedbirleri almayı,

 • Sunduğu hizmet ve yönetim faaliyetlerinde ulusal ve uluslararası standartlara ve mevzuatlara uyum sağlamayı,

 • Tüm süreçlerde, sermaye piyasalarının ve müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir olmayı,

 • Kalite, maliyet, verimlilik, müşteri odaklılık ve iş sağlığı ve güvenliği konularında çalışanlarını sürekli eğitmeyi,

 • Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,

 • İnsan kaynağına verdiği önem ile çalışanlarına yatırım yaparak şirket hedefleri doğrultusunda ilerlemeyi,

 • Çalışanların gelişimini sürekli destekleyen eğitim programları ile çalışan memnuniyetinin, bağlılığının ve motivasyonunun yüksek tutulmasını sağlamayı,

 • İş sağlığı güvenliği konusunda riskleri bertaraf ederek tüm çalışanlarının ve ziyaretçilerinin sağlığını korumayı,


Kalite Politikası olarak belirlemiştir.