Derecelendirme Faaliyetlerine İlişkin Uluslararası Düzenlemeler
Mevzuat
DOSYA ADI SERİ AKSİYON

Kredi Derecelendirme Kuruluşları İçin Davranış Kuralları Temel Esasları

International Organization of Securities Commission (IOSCO) Code of Conduct for CRAs-March 2015

Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin 1060/2009 Sayılı Düzenleme

Avrupa Birliği Parlementosu ve Konseyi “Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin 1060/2009 Sayılı Düzenleme”

Ulusal Olarak Tanınan İstatistik Derecelendirme Kuruluşlarına (NRSRO) İlişkin Düzenleme

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) “Ulusal Olarak Tanınan İstatistik Derecelendirme Kuruluşlarına (NRSRO) İlişkin Düzenleme”

1 - 10 / 1