Sözleşme İmzalanırken Dikkat Edilecek Hususlar
  • A-
  • A
  • A+

1. Sözleşme bir nüshası firmada diğer nüshası JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.’de kalmak üzere, mutlaka iki nüsha halinde imzalanmalıdır.

2. Sözleşme A4 kağıdının tek yüzüne yazdırılmalıdır. Arkalı önlü basılmış sözleşmeler imzaya açılmamalıdır ve sözleşmelerin renkli basım olarak alınması zorunludur.

3. Her sayfa mutlak surette paraflanmalıdır.

4. Sözleşmenin son sayfası firma kaşesi vurulduktan sona imzalanmalıdır.

5. Sözleşme, firmayı temsil etme yetkisine haiz, imza yetkili kişiler tarafından, verilen yetki çerçevesinde (müştereken/münferiden) imzalanmalıdır.

6. İmzalar tamamlandıktan sonra sözleşme, üzerinde bulunan adrese imza sirküleri eşliğinde gönderilmelidir.

7. Hizmet Sözleşmesine ilave olarak imzalanacak Gizlilik Sözleşmesi de aynı hususlara dikkat edilerek iki nüsha halinde imzalanmalıdır.

8. Hizmet Sözleşmesine ilave olarak imzalanacak Hizmet Talep Formu da ilgili alanlar doldurularak aynı hususlara dikkat edilerek iki nüsha halinde imzalanmalıdır. Hizmet Talep Formunda tercihlerinize uygun şık bulunmaması halinde şıklar boş bırakılmalıdır.

9. Her üç sözleşmenin de tarih bölümü mutlaka firma tarafından doldurulmalı ve lacivert kalem kullanılmalıdır.

10. Sözleşme ekinde gönderilen ve rapor yazımı için gerekli olan bilgi ve belgelerin yer aldığı Analist Soru Listesinin doldurularak eksiksiz  tamamlanması ve istenen belgelerin kurumumuza gönderilmesi sonrasında sözleşme imzalanma aşamasına geçilecektir. İstenen belgeler mail ile gönderilecektir. İstenen bilgiler ise soru listesi üzerinde cevaplanabilir.

11. Sözleşme tarihi tarafımızca yazıldığından ve Derecelendirme Sözleşmesinin 10.c maddesi gereği damga vergisinin ödenmesinden Hizmeti Talep Eden Müşteri sorumludur. Damga Vergisi, Derecelendirme Kuruluşu (JCR-ER) tarafından beyan edilecek ve Hizmeti Talep Eden Müşteriye fatura edilmektedir.