Kuruluşumuz Hakkında
  • A-
  • A
  • A+

12 Kasım 2007 tarihinde Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR) ile imzalanan ortaklık anlaşması ile JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR-ER) unvanını alan şirketimiz, Ülkemizin finans ve sermaye piyasalarının önde gelen kurum, kuruluş ve birliklerinin ortaklığıyla, 17 Ocak 2020 tarihinde faaliyete geçmiştir.

Türk sermayeli uluslararası bir kredi derecelendirme şirketi olarak JCR-ER, şirketlerin kredi değerliliğini tespit ederek, büyümeye, kaynakların verimli kullanılmasına ve yatırıma yönelmesine destek olmayı hedefler.

Türkiye’nin “İstanbul: Finans Merkezi” vizyonu doğrultusunda faaliyete geçen bir derecelendirme kuruluşu olarak JCR-ER, yerelden küresele uzanan finansal piyasalarda şeffaflık, bilgiye adil erişim ve bağımsızlık ilkeleri ile yatırımcıların kredi kararlarını güvenle vermelerine yardımcı olur. JCR-ER, özellikle risk yönetimi ve borçlanma piyasalarının etkinliği açısından önemli bir görev üstlenerek yerel şirketlerin kredi derecelendirilmesi konusunda daha aktif hareket eder.

Misyonumuz

Küresel ve yerel düzeyde piyasaların işleyişini iyileştirmek, kredilerin riskini ölçerek ülke ve firmalar için borçlanmada kolaylık sağlarken diğer yandan yatırımcılara bilgi sağlamak ve değer yaratmak.

Vizyonumuz

Küresel ölçekte referans alınan, bölgesindeki en etkin, şeffaf, bağımsız, objektif ve güvenilir derecelendirme kuruluşu olmak.