Kurumsal Yönetim Rating Notasyonu
  • A-
  • A
  • A+

RATING NOTASYONU

Sembol

Uyumluluk Düzeyi

Alt Band

Üst Band

Rating Düzeyi

Değerlendirme

Açıklama

 

Çok Yüksek (DC)

9.50

10.00

aaa

Olağanüstü

Bu kategorideki notlar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum düzeyinin çok yüksek seviyede olduğunu ifade etmektedir. Kuruluş içinde bu uygulamaların ortalamanın üzerinde bir sayısı oluşturulmuş, bu da derecelendirilen şirketin karşılaştığı genel operasyonel risk seviyesini azaltmıştır.

AAA(Trk)

9.00

9.49

aa

Çok Üstün

 

8.50

8.99

a

Üstün

 

Yüksek (MC)

8.00

8.49

bbb

Seçkin

Bu kategorideki notlar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum düzeyinin yüksek seviyede olduğunu ifade etmektedir.  Dikkate değer tüm uygulamalar, destekleyici bilgi sistemleri ile kurulmuş olmasına rağmen, yine de küçük eksiklikler bulunmaktadır. Bu eksikliklerin ele alınması ve genel uygulama standardı içinde iyileştirme yapılması gerekmektedir.

AA(Trk)

7.50

7.99

bb

İyi

 

7.00

7.49

b

Yeterli

A(Trk)

Yeterli (SC)

6.50

6.99

ccc

Ortalama

Bu kategorideki notlar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum düzeyinin yeterli seviyede olduğunu ifade etmektedir. Şirketin faaliyetlerine daha az sayıda ilke dahil edilmiştir ve uyum düzeyinin geliştirilmesine daha fazla dikkat edilmesi gerekmektedir.

6.00

6.49

cc

Eşik Üstü

B(Trk)

Yetersiz (I)

5.50

5.99

c

Eşik

Bu kategorideki notlar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum düzeyinin yetersiz olduğunu ifade etmektedir. Derecelendirilen kuruluşta önemli derecede yönetişim yasaları ve destekleyici altyapı eksikliği vardır. Yeterli seviyeye geçmek için yönetimin derhal harekete geçmesi gereklidir.

C(Trk)

Zayıf (P)

4.00

5.49

 

 

Bu kategorideki notlar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum düzeyinin zayıf olduğunu ifade etmektedir. Şirket içinde yönetişim yasalarının uygulanmasını destekleyecek ciddi bir altyapı eksikliği bulunmaktadır. Yönetimin acil aksiyon alması gerekmektedir.

D(Trk)

Uyumsuz (F)

0.00

3.99

 

 

Bu kategorideki notlar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumsuz olunduğunu ifade etmektedir. Derecelendirilen kuruluş içinde zayıf yönetişim uygulamaları oluşturulmuştur ve çok yüksek düzeyde operasyonel riske maruz kalınmaktadır.

GÖRÜNÜM

Görünüm *

Açıklama

Pozitif

Olumlu Görünüm, JCR ER'nin, şirketin mevcut derecelendirme notlarının bir yıl içinde yükseltilebileceğine ilişkin görüşünü belirtir.

Durağan

Durağan Görünüm, JCR ER'nin şirketin mevcut derecelendirme notlarının bir yıl içinde stabil kalabileceğine ilişkin görüşünü belirtir.

Negatif

Negatif Görünüm, JCR ER'nin, şirketin mevcut derecelendirme notlarının bir yıl içinde düşürülebileceği görüşünü belirtir.

*Görünüm kavramı, derecelendirilen şirketin Kurumsal Yönetim alanındaki planlı eylemlerinin, kararlılığının ve uygulamasının bir yıl içinde olası sonucunu gösterir.