International Regulations Regarding Rating Activities
Legislation
FILE NAME TYPE ACTION

Kredi Derecelendirme Kuruluşları İçin Yönetim Kuralları Temel Esasları

International Organization of Securities Commissions (IOSCO) “Kredi Derecelendirme Kuruluşları İçin Yönetim Kuralları Temel Esasları”

Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin 1060/2009 Sayılı Düzenleme

Avrupa Birliği Parlementosu ve Konseyi “Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin 1060/2009 Sayılı Düzenleme”

Ulusal Olarak Tanınan İstatistik Derecelendirme Kuruluşlarına (NRSRO) İlişkin Düzenleme

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) “Ulusal Olarak Tanınan İstatistik Derecelendirme Kuruluşlarına (NRSRO) İlişkin Düzenleme”

1 - 10 / 1