BRSA Regulations Regarding Rating Activities
FILE NAME TYPE ACTION

Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine Ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik

17.04.2012 Tarih ve 28267 Sayılı Resmi Gazete “Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine Ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik” (Tüm Değişiklikler İşlenmiş Hali)

1 - 10 / 1