CMB Regulations Regarding Rating Activities
FILE NAME TYPE ACTION

Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti Ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği

12.07.2007 Tarih ve 26580 Sayılı Resmi Gazete “Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti Ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği” (SERİ: VIII, NO: 51) (Tüm Değişiklikler İşlenmiş Hali)

1 - 10 / 1