Tarihçe

JCR Eurasia Rating'in derecelendirme süreci; ülke ratingi, bankalar, finans kurumları, sigorta şirketleri, kamu kurumları, kurumsal sınai ve ticari şirketleri, KOBİ’ler, yerel idareler, tahvil ve yapılandırılmış finansman alanındaki ihraçlar ve projeler alanlarında geçerli olacak potansiyel rating gruplarını ve kurumsal yönetim hizmetlerini kapsamaktadır.

Kurumumuz;

 • 30 Kasım 2006 tarihinde Kredi Derecelendirme Lisansı için SPK’ya müracaat etti,
 • 19 Aralık 2006 tarihinde ECAI lisansı için BDDK’ya müracaat etti,
 • 22 Şubat 2007 tarihinde Ticaret Sicilinden tescil edilerek Avrasya Derecelendirme A.Ş. olarak faaliyetlerine başladı.
 • 15 Haziran 2007 tarihinde SPK’dan Kredi Derecelendirme Lisansı’nı aldı.
 • 5 Kasım 2007 tarihinde Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR) ile ortaklık sözleşmesi imzalandı.
 • 12 Kasım 2007 tarihinde JCR ile ortaklık yapısı tescil edierek şirketin Avrasya Derecelendirme A.Ş. olan ismi JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. olarak değişti.
 • 7 Mayıs 2008 tarihinde ilk rating raporunu açıklayarak derecelendirme faaliyetlerine başladı.
 • 1 Ekim 2009 tarih ve 3368 sayılı kurul kararı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından BDK-Bağımsız Derecelendirme Kuruluşu (ECAI’s External Credit Assessment Institutions) olarak yetkilendirildi.
 • Avrupa Birliği'nde faaliyet gösteren diğer kredi derecelendirme şirketleri ile birlikte EACRA (European Association of Credit Rating Agencies)'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı (Mart 2010).
 • 29 Nisan 2010 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Lisansı'nı aldı.
 • 5 Ekim 2010 tarihinde Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında, reasürör şirketlerin derecelendirmesi konusunda Kuruluşumuz, Hazine Müşteşarlığı tarafından yetkili rating kuruluşları listesine dahil edildi.
 • 21 Haziran 2012 tarihinde Derecelendirme Lisansı'nın yenilenmesi için BDDK'ya başvuru yapıldı.
 • 25 Nisan 2013 tarihli BDDK kurul kararı ile 21 Haziran 2012 tarihli başvuruya istinaden BDDK tarafından yetkisi yenilendi.
 • 17 Nisan 2015 tarihinde 15 Asya Ülkesinde faaliyet gösteren 33 Derecelendirme Kuruluşunun üyesi olduğu ACRAA -The Association of Credit Rating Agencies in Asia birliğine katıldı.
 • 03 Mart 2016 - Tarihli Genel Kurul Kararıyla Ödenmiş Sermayesi 200.000 TL den 1.000.000 TL'ye çıkarıldı.
 • 13 Mayıs 2016 tarih 6897 No.lu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararınca Kuruluşumuzun yetkileri genişletildi.  İlgili Karar İçin Tıklayınız.
 • 11 Eylül 2017 tarihinde Güney Amerika’da faaliyette bulunan Accuratio Credit Ratings ECR S.A. (Accuratio) (yeni unvanı JCR Latino América Credit Rating Agency S.a. (JCR LATAM)) ile Ortaklık ve İş Birliği Sözleşmesi imzaladı. İlgili basın açıklaması 
 • 14 Kasım 2018 ve 19 Kasım 2018 tarihlerinde Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR) ve kuruluşumuz JCR Eurasia Rating (JCR-ER), Moğolistan’da mukim Credit Rating Mongolia LLC (CRM) ile gelecekte iş birliği kurmak ve teknik ve yasal bilgi alışverişinde bulunmak üzere bir memorandum of understanding (MoU) imzalamıştır. İlgili basın açıklaması
 • 17 Ocak 2020 Tarihli Genel Kurul'da onaylanan Hisse Devri Sözleşmesi sonucunda yeni ortaklık yapımız oluşmuştur.

 

Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR)   Detay İçin Tıklayınız

JCR ,Tokyo'da kurulmuş olup, Japon FSA (Finacial Services Agency) tarafından yetkilendirilmiş, ABD SEC (Securities and Exchange Commission) tarafından tanınan uluslararası bir derecelendirme kuruluşudur. Ayrıca, ESMA (European Securities and Markets Authority) tarafından da yetkilendirilmiş bir kuruluştur.

JCR’ın derecelendirme hizmetleri, orta ve uzun vadeli tahviller, öncelikli borçlar ve finansman bonosu gibi finansal ürünlerin de içerisinde bulunduğu geniş bir alanı kapsamaktadır. Bunun yanı sıra JCR, hayat ve hayat dışı sigorta şirketlerinin yükümlülüklerini yerine getirebilme ve varlığa dayalı menkul kıymetlerin de içinde bulunduğu yapılandırılmış finansman işlemlerini de derecelendirmektedir.

 

Bize Ulaşın

JCR AVRASYA DERECELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ

Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak No:1/F 
F2 Blok Kat:2 34485 Sarıyer/İstanbul/Türkiye

0 (212) 352 56 73  |  0 (212) 352 56 74

0 (212) 224 02 83  |  0 (212) 352 56 79

info@jcrer.com.tr

muhasebe@jcrer.com.tr

jcravrasyaderecelendirme@hs03.kep.tr