Rating Notasyon Tablosu
  • A-
  • A
  • A+

Yatırım Düzeyi

Rating

Rating Grubu

Kredi Kalitesi

Açıklama

Yatırım Yapılabilir Seviye

AAA

AAA

En Yüksek Kredi Kalitesi

Temerrüt riskinin en düşük beklentisini belirtir. Finansal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için güçlü kapasitenin olduğu istisnai durumlarda atanır. Bu kapasitenin öngörülebilir olaylardan olumsuz etkilenmesi pek olası değildir.

AA+

AA

Çok Yüksek Kredi Kalitesi

Çok düşük temerrüt riski beklentisini ifade eder. Finansal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için çok güçlü bir kapasitenin varlığına işaret eder. Bu kapasite, öngörülebilir olaylara karşı önemli ölçüde dirence sahiptir.

AA

AA-

A+

A

Yüksek Kredi Kalitesi

Düşük temerrüt riski beklentisini ifade eder. Finansal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için güçlü bir kapasitenin varlığına işaret eder. Bununla birlikte, bu kapasite, olumsuz ticari veya ekonomik koşullara karşı daha yüksek derecelendirmelere göre daha savunmasız olabilir.

A

A-

BBB+

BBB

İyi Kredi Kalitesi

Temerrüt riski beklentisinin mevcutta düşük olduğunu göstermektedir. Finansal yükümlülüklere ilişkin ödeme kapasitesi yeterli kabul edilir, ancak olumsuz ticari veya ekonomik koşulların ödeme kapasitesini bozması daha olasıdır.

BBB

BBB-

Spekülatif Seviye

BB+

BB

Spekülatif

Özellikle zaman içinde ticari veya ekonomik koşullarda olumsuz değişiklikler olması durumunda, temerrüt riskine karşı yüksek bir kırılganlığa işaret eder. Bununla birlikte, finansal yükümlülüklerin yerine getirilmesini destekleyen ticari veya finansal esneklik mevcuttur.

BB

BB-

B+

B

Yüksek Düzeyde Spekülatif

Önemli temerrüt riskinin mevcut olduğunu, ancak sınırlı bir güvenlik marjının kaldığını gösterir. Mali yükümlülüklerin mevcutta yerine getirilmekle birlikte, ödeme kapasitesi, ticari ve ekonomik koşullardaki bozulmaya karşı savunmasızdır.

B

B-

CCC

CCC

Önemli Düzeyde Kredi Riski

Güvenlik için çok düşük marj. Temerrüt güçlü bir olasılıktır.

CC

CC

Çok Yüksek Düzeyde Kredi Riski

Temerrüt artık çok güçlü bir olasılıktır.

C

C

Temerrüte Yakın

İflas veya benzeri hukuki bir süreç başlamıştır, faaliyetler durma noktasına gelmiştir. Ödeme kapasitesi geri dönülemez şekilde bozulmuştur.

Temerrüt Hali

prD

prD

Kısmi Temerrüt

Herhangi bir tahvil, kredi veya diğer önemli finansal yükümlülüklerden bir kısmını yerine getirememiş, ancak iflas başvurusu veya diğer resmi tasfiye işlemlerine girmemiş bir ihraççıyı gösterir. Faaliyetleri henüz durmamıştır.

D

D

Temerrüt

Finansal yükümlülüklerini tümüyle yerine getirememiş, iflas başvurusu ve tasfiye süreçleri başlamış ve faaliyetleri durmuştur.

UZUN/KISA VADE RATİNG EŞLEŞMESİ 

Uzun Vade

Kısa Vade

AAA

J1+

 

 

 

 

AA+

J1+

 

 

 

 

AA

J1+

 

 

 

 

AA-

J1+

 

 

 

 

A+

J1+

J1

 

 

 

A

 

J1

 

 

 

A-

 

J1

J2

 

 

BBB+

 

 

J2

 

 

BBB

 

 

J2

 

 

BBB-

 

 

J2

J3

 

BB+

 

 

 

J3

 

BB

 

 

 

J3

 

BB-

 

 

 

J3

J4

B+

 

 

 

 

J4

B

 

 

 

 

J4

B-

 

 

 

 

J4

CCC

 

 

 

 

J5

CC

 

 

 

 

J5

C

 

 

 

 

J5

prD

 

 

 

 

prD

D

 

 

 

 

D

Eski Notasyon

Yeni Nostasyon

A1+

J1+

A1

J1

A2

J2

A3

J3

B

J4

C

J5

D

D

14.02.2022 itibarıyla kısa vade rating notasyonları revize edilmiş olup, eski ve yeni notasyon karşılaştırmasına aşağıda yer verilmiştir.