Ülke Derecelendirme Metodolojisi

A. POLİTİK RİSKLER

1. Politik Sistem
a) İktidar Partisinin Programı
b) İktidarda kalabilme süresi
c) Siyasi Partiler Yasası ve durumu
d) İdeolojik ve fanatik grupların durumu
e) Halkın beklentileri ve gerçekleşme durumu
f) Hukuk düzeni ve geleneği
g) Bürokrasi
h) Ülkenin yönetim şekli ve anayasal düzen
i) İç ve dış güvenliği tehdit eden unsurlar
j) Adalet istatistikleri,
k) Seçimler (Yerel, ulusal)

2. Dış İlişkiler
a) Uluslar arası entegrasyon
b) AB, ABD, Japonya ile ilişkiler
c) Uluslar arası kuruluşlarla ilişkiler
d) Komşularla ilişkiler (savaş vs gibi durum olasılıkları)
e) Ülkenin stratejik durumu

3. Sosyal Bünye
a) Nüfus, Konut ve Demografi faktörleri

i. Demografik İstatistikler
ii. Nüfus istatistikleri ve 5 yıllık projeksiyonlar
iii. Köy Kent ve dağılım durumu,
iv. Nüfusun etnik, din, mezhep ve dil yapısı ve homojenliği
v. İç-dış göç durumu
vi. Konut sayısı, kalitesi ve yeterliliği,
vii. Yaşam Memnuniyeti

b) Sosyal Güvenlik Ve Sağlık

i. İnsan Hakları,
ii. Sosyal güvenlik ve sosyal koruma ve diğer ülkelerle uyumu
iii. Sağlık sistemi
iv. Gıda ve Beslenme
v. Özürlü yaklaşımı ve uygulamaları

c) Gelir Dağılımı, Tüketim ve Yoksulluk

i. Tüketici eğilimleri,
ii. Gelir-Servet dağılımları ve yaşam koşulları,
iii. Tüketim Harcamaları,
iv. Yoksulluk analizleri

d) Eğitim, Kültür ve Spor

i. Okuma yazma oranları,
ii. Okul sayıları ve yeterlilik,
iii. Öğrenci başına düşen eğitim harcamaları analizleri
iv. Müze, tarihi eser korumacılığı ve ziyaretçi sayıları
v. Tiyatro, opera, bale, sinema vb alanlara özgü istatitikler
vi. Spor, sporcu, antrenör ve tesis analizleri

e) İş-İstihdam-İşsizlik

i. İş gücü durumu,
ii. İşsizlik verileri ( yaş, cinsiyet, eğitim, yerleşim ayrımlarına göre)
iii. İstihdam verileri (yaş, cinsiyet, eğitim, bölgesel, sektörel ayrımlara göre)
iv. Kazanç istatistikleri,
v. Çocuk işgücü istatistikleri,
vi. Yapısal iş istatistikleri,
vii. Sanayi malları üretim istatistikleri,
viii. Faal iş yeri istatistikleri,
ix. İş demografileri,
x. Yabancı sermayeli iş yeri istatistikleri
xi. Kurulan-kapanan iş yeri istatistikleri
xii. İş yeri kurma bürokrasisi

f) Çevre ve Enerji durumu

i. Atıksu deşarjının durumu
ii. Çevreyi koruma yaklaşımları,
iii. Elektrik üretimi ve dağıtımı
iv. Doğalgaz, petrol ve önemli madenler yönünden doğal kaynakların durumu

g) Bilim, Teknoloji ve bilişim

i. Teknolojik yenilikler
ii. Teknolojik bağımlılık seviyesi
iii. Bilişim teknolojileri kullanımı
iv. Araştırma-Geliştirme faaliyetleri

h) Beklentiler

i. Beklenti anket sonuçları (Merkez Bankaları ve diğer kuruluşların yaptığı)
ii. Güven Endeksleri,

B. EKONOMİK RİSK

1) Ülkelerin gelir yaratma kapasiteleri
a) GSMH- GSYİH verileri, verimlilik oranları, (geçmiş tüm yıllara göre)
b) Ekonominin genel dengesi
c) Büyüme Trendleri
d) Sanayi Üretim endeksleri
e) İmalat sanayi kapasite kullanım oranları
f) Sabit sermaye Yatırımları
g) Sabit sermaye teşvik politikaları
h) Verilen inşaat ruhsatları
i) KOBİ teşvik uygulamaları
j) Otomotiv, beyaz eşya, elektronik üretim-ihracat-ithalat verileri
k) Mali ve Bütçe politikaları
l) Kamu Maliyesi ve Bütçe gerçekleşmeleri (Merkezi Yönetim ve Konsolide)
m) Borçlanma analizleri
n) İhracat
o) Tarım (Bitkisel üretim, Hayvancılık, Su ürünleri, alet ve makine, fiyatlar)
p) Turizm
q) Ulaştırma, Haberleşme ve Trafik
r) İşletmeci Kuruluşların Finansman durumu ve ihtiyacı ve GSMH'ya oranları
s) İşletmeci kitlerin kar/zarar durumu ve GSMH'ya oranları,
t) İşletmeci KİT lerin borçluluk durumu ve GSMH'ya oranları
u) KİT'lerin Verimlilikleri ve ekonomi içerisindeki yeri/önemi

2) Likidite göstergeleri
a) Fiyat İstikrarı, Enflasyon
b) Tüketici/Üretici Fiyat endeksleri (Genel Sektörel)
c) Satın alma gücü Pariteleri
d) Döviz Kuru gelişmeleri
e) Para arzı
f) Merkez Bankası etkinliği ve etkinlikleri
g) Para Politikaları
h) Uluslar arası resmi rezervler
i) Ödemeler Dengesi
j) Sigorta- reasürans şirketlerine ilişkin istatistikler (Firma sayıları, primler vs)
k) Sermaye ihraçları ( Ülkeler ve sektörler itibariyle)
l) Yetkili müesseseler, Finansal Kiralama, Faktoring, Tüketici finansman şirketleri, Altın Borsası, ikrazatçılar ve tefecilik (yasal olmasa dahi) hakkında istatistikler,
m) Hazine alacak verileri,
n) Bankacılık verileri
o) Hazine Nakit dengesi ve gerçekleşmeleri

3) Dış Borç oluşum ve birikimleri
a) Borç İstatistikleri (Anapara, faiz, vade)
b) Borçların ülke içi değerlerle mukayesesi

Bize Ulaşın

JCR AVRASYA DERECELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ

Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak No:1/F 
F2 Blok Kat:2 34485 Sarıyer/İstanbul/Türkiye

0 (212) 352 56 73  |  0 (212) 352 56 74

0 (212) 224 02 83  |  0 (212) 352 56 79

info@jcrer.com.tr

muhasebe@jcrer.com.tr

jcravrasyaderecelendirme@hs03.kep.tr