Linkler

JCR - Japan Credit Rating Agency, Ltd
www.jcr.co.jp

Finecus Financial Software and Consultancy
www.finecus.com


VIS Credit Rating Co. Ltd.
www.vis.com.pk

 


Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu
www.bddk.org.tr
 

Türkiye Bankalar Birliği
www.tbb.org.tr

Hazine Müşteşarlığı
www.hazine.gov.tr

Takasbank
www.takasbank.com.tr

İstanbul Altın Borsası
www.iab.gov.tr

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
www.imkb.gov.tr

İstanbul Ticaret Odası
www.ito.org.tr

KOSGEB
www.kosgeb.gov.tr

Sermaye Piyasası Kurulu
www.spk.gov.tr

TC Maliye Bakanlığı
www.maliye.gov.tr

TCMB
www.tcmb.gov.tr

Türkiye İstatistik Kurumu
www.tuik.gov.tr

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu
www.tmsk.org.tr

Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
www.tusiad.org

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
www.tobb.org.tr

Bank For International Settlements (BIS)
www.bis.org


European Association of Credit Rating Agencies (EACRA)
www.eacra.fr

Rating Platform (supported by EACRA)
www.ratingplatform.com

ACRAA Association of Credit Rating Agencies in Asia
www.acraa.com