İç Kontrol ve Kalite Güvence

Bu amaçlara ulaşabilmek için iç denetim sistemi;
a) Faaliyetlerinin yasal düzenlemelere, yönetim kurulunca tesis edilmiş strateji ve politikalara uygun olarak; basiretli, düzgün ve maliyet boyutu dikkate alınarak etkin bir şekilde planlanmasının ve yürütülmesinin kontrolünü;
b) İşlemlerin ve yükümlülüklerin ifasının, genel veya özel yetkilere dayalı olarak gerçekleştirmesini;
c) Faaliyetlere ilişkin olarak, yönetim kurulunun bankanın varlıklarını güvence altına alabilmesini ve yükümlülükleri kontrol edebilmesini;
d) Usulsüzlüklerden ve hatalardan kaynaklanan risklerin asgariye indirilmesi için risklerin tanımlanabilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını;
e) Kayıtların tam, doğru ve zamanında bilgi sağlamasını;
f) Şirket bünyesindeki kontrol mekanizmalarının etkinliğinin değerlendirilmesini;
temin edecek şekilde oluşturulur.

9. Temel kontrol alanları düzenli aralıklarla yapılan sıradan kontrol ve incelemelerin odaklandığı faaliyet alanları ile talebe göre yapılacak özel incelemelerin ya da süreye bağlı olmadan yapılan acil ve hızlı incelemelerin odaklandığı faaliyet alanlarını kapsar. Başlıca temel kontrol alanları şunlardır:
a. Gözetim amacıyla Kurum tarafından talep edilen raporlamaların ve diğer bilgilerin hazırlanması,
b. İlgili mevzuata uygunluğun sağlanması,
c. Faaliyetlerin basiretli biçimde planlanması ve yürütülmesinin temini,
d. Finansal muhasebe ve yönetim bilgi sistemleri,
e. Temel faaliyet alanlarının özel kontrolü,
f. Otomasyon/bilgi-işlem ortamı,

10. İç denetim standartları;

İç denetim faaliyetlerini, iç denetime ilişkin mevzuatta yer alan iç denetim standartlarına göre yürütülür. Uluslararası düzeyde kabul gören "İç Denetçiler Enstitüsünün (IIA) İç Denetime İlişkin Profesyonel Uygulama Standartları" (The Institute of Internal Auditors' Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) dikkate alınır.

11. Düzenleyici ve denetleyici Kamu Kurum ve kuruluşları ile müşteriler tarafından JCR Eurasia Rating'ten talep edilen raporlamaların ve diğer bilgilerin hazırlanmasına ilişkin kontroller;

Derecelendirme raporları, finansal raporlamaları ve diğer bilgileri zamanında sunacak kabiliyete sahip, bilgi-işlem raporlama sistemlerinin kurulumunda etkinlik göstermek

Bilgi sisteminden erişilecek bilgilerle uyumlu olması gereken finansal raporlamalar ve diğer bilgiler, tam, doğru ve şirket tarafından belirlenmiş bulunan raporlama usullerine, esaslarına ve kriterlerine uygun olarak hazırlanmasını ve raporlanmasını kontrol etmek,

Şart ve taleplerin tamamen yerine getirilip getirilmediği ve ortaya çıkan aksaklıklar ve zayıflıkları, sürekli bir şekilde izlemek ve bu konuda gerekli kontrol ve incelemeleri etkin bir biçimde gerçekleştirmek.

Bize Ulaşın

JCR AVRASYA DERECELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ

Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak No:1/F 
F2 Blok Kat:2 34485 Sarıyer/İstanbul/Türkiye

0 (212) 352 56 73  |  0 (212) 352 56 74

0 (212) 224 02 83  |  0 (212) 352 56 79

info@jcrer.com.tr

muhasebe@jcrer.com.tr

jcravrasyaderecelendirme@hs03.kep.tr