İç kontrol ve Kalite Güvence

B. İç kontrol ve Kalite Güvence sistemini yürütecek temel birimler:

1. JCR Eurasia Rating, etkin bir İç denetim, kalite güvence sistemlerini kurmak idame ettirmek, geliştirmek ve bu hususların yazılı iç kurallarını tesis etmek ve uygulamak zorundadırlar.

2. İç kontrol işlevi; Yönetim kurulu, İç Kontrol ve Kalite Güvence Komitesi, her kademedeki üst düzey yönetimi ve JCR Eurasia Rating’in her seviyedeki personeli ve iç kontrol ve kalite güvence birimi tarafından yürütülür. Yönetim kurulu, bu birimlerin, görevlerini şirketin temel faaliyetlerinden bağımsız olarak ve objektif bir şekilde yerine getirmeleri için gerekli tüm tedbirleri almakla veya alınmasını sağlamakla yükümlüdür.

3. Yönetim kurulu, kontrol faaliyetlerine ilişkin önemli strateji ve politikaları oluşturarak, onaylar, uygulanmasını dönemsel olarak inceler ve şirketin bünyesinde kurumsal yapıya uygun ve etkin bir iç denetim sistemi ile kalite güvence sisteminin kurulması ve sürdürülmesi hususunda gerekli tedbirleri alır.

4. İç Kontrol ve kalite güvence Biriminin Tesisi; İç denetim ve kalite güvence faaliyetlerinin yürütülmesi konusunda yönetim kuruluna danışmanlık yapacak ve iç denetim işlevinin sürdürülmesinde yardımcı olacak bağımsız bir İç Kontrol ve kalite güvence Birimi oluşturulur.

C. İç kontrol ve Kalite Güvence sisteminin temel ilkeleri:

1. Etkin bir iç kontrolün sağlanmasında, tüm personelin kendi sorumluluklarını yerine getirmeleri, meslek ilkeleriyle bağdaşmayan uygulamalar ile görevleri dolayısıyla karşılaştıkları şirket politikalarına aykırı veya yasal olmayan faaliyetler gibi hususları üst düzey yönetime aktarmaları için görev ve yetkiler, yazılı olarak tanımlanır ve ilgili personele bildirilir.

2. Derecelendirme şirketi için benimsenen meslek ilkelerine aykırı olan faaliyetleri ve basiretten uzak işlemleri teşvik edebilecek politika ve uygulamalardan kesinlikle kaçınılacaktır.

3. Şirket belgeleri için uygun bir arşiv yaratarak, bu kapsamda; belgeleri koruma yükümlüğünü, belgelerin gizliliğini, arşivden yararlanma koşullarını oluşturmak iç kontrol ve kalite güvence birimi yerine getirir.

4. İç kontrol faaliyetleri zorlukları ve riskleri değerlendirme işlevi çerçevesinde tespit edilen tüm engel ve fırsatların izlenmesine olanak verecek şekilde günlük faaliyetlerin ayrılmaz bir parçası olarak düzenlenir ve sürdürülür.

Bize Ulaşın

JCR AVRASYA DERECELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ

Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak No:1/F 
F2 Blok Kat:2 34485 Sarıyer/İstanbul/Türkiye

0 (212) 352 56 73  |  0 (212) 352 56 74

0 (212) 224 02 83  |  0 (212) 352 56 79

info@jcrer.com.tr

muhasebe@jcrer.com.tr

jcravrasyaderecelendirme@hs03.kep.tr