Bankalar Örnek Soru Formu
JCR EURASIA RATING
BANKALAR ÖRNEK SORU FORMU

Örnek mahiyetinde hazırlanmış olup, her bankanın yapısına, faaliyet ortamına ve finansal piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak ilaveler ve/veya çıkartmalar yapılacaktır.

Genel Bilgiler

1. Bankanın güncel faaliyetleri hakkında bilgi ve planlar
2. Planlanan şirket evlilikleri hakkında bilgiler
3. Yeni ürünler ve hizmetler geliştirmek için var olan planlar ve kadrolar hakkında bilgiler
4. Diğer finansal kurumlarla faaliyet ortaklıkları ve bu alandaki planlar
5. Yerel-uluslararası rekabet ortamındaki bankanın yeri
6. Maruz kalınan pazar rekabetinde bankanın rolü
7. Faaliyet gösterilen ana iş kollarına ve ekonomilere bankanın bağımlılık derecesi
8. Esas iş alanında, bankanın mevcut pazar payı. Bu pazar paylarını artırmak için hedefler.
9. Son üç yıl içerisinde teknoloji ve otomasyona yapılan ve yapılacak olan yatırımlar
10. Çalışanlarla ilişkilerin durumu.
11. Emeklilik uygulamaları. Emeklilikten kaynaklanacak herhangi bir açığın varlığı halinde bankanın fonlamadan yükümlü olup olmadığı. Yükümlü ise nasıl gerçekleştireceği.
12. Yurtiçi ve yurt dışı şubeler dahil bankanın coğrafi olarak örgütlenme yapısı,

Ortaklık Yapısı Hakkında bilgi ve belgeler

1. Bankanın bir organizasyon şeması
2. Ortaklık yapısında meydana gelen veya planlanan değişiklikler hakkında bilgi.
3. Bankanın dahil olduğu tüm grubun ve diğer bağlı şirketlerinin örgüt şeması
4. İmtiyazlı veya ismen mevcut olan ortaklık yapısı hakkındaki detaylar.
5. Bankanın ortaklarından gelebilecek potansiyel desteğin içeriği.

Yasal otoriteler ve bağımsız denetim kuruluşlarının raporları

1. Bağımsız denetim raporları ile Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve diğer otoritelerin denetçilerinin/murakıplarının hazırladığı raporların birer kopyası.

Mali Tablolar-Performans-Bütçe ve gerçekleşmeleri (Son durum ve geçmiş Beş yıllık)

1. Yayınlanmış bilanço, kar zarar tabloları, ekleri ve diğer mali tablolar
2. Orijinal döviz cinslerine göre hazırlanmış bilanço, kar zarar tabloları
3. Orijinal döviz cinslerine göre hazırlanmış bilanço dışı işlemlerin detayı
4. Gelirlerin iş dallarına göre dağılımı. Ayrıca her iş dalı için karlılık rakamları. (Faaliyet ve/veya net gelirlerin öz sermayeye yüzde oranı şeklinde)
5. Bankanızın net faiz geliri ve net faiz marjlarındaki gelişmeler hakkındaki yorumları.
6. Ücret ve komisyonların türlerine göre dağılımı
7. Diğer gelirlerin dağılımı
8. Faaliyet gelirlerinin istikrarı
9. Alım-satım faaliyetlerine ilişkin, gelirlerin ne kadarı müşterilerden, ne kadarı banka için yapılan alım-satımlardan geldiği
10. Faaliyet giderlerinin dağılımı
11. Vergi yükü hakkında açıklamalar
12. Olağanüstü gelir ve giderlerin açıklamalı bir dağılımı,
13. Karşılıklara ait bilgiler
14. Bütçe ve detayları
15. Muhasebe teknik ve usulleri hakkında detaylı bilgi
16. Bankanın bilanço kalemleri bazında ülke içerisinde sektörel payları

 

Bize Ulaşın

JCR AVRASYA DERECELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ

Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak No:1/F 
F2 Blok Kat:2 34485 Sarıyer/İstanbul/Türkiye

0 (212) 352 56 73  |  0 (212) 352 56 74

0 (212) 224 02 83  |  0 (212) 352 56 79

info@jcrer.com.tr

muhasebe@jcrer.com.tr

jcravrasyaderecelendirme@hs03.kep.tr