Ahlaki Davranış Kuralları Yönergesi

Kalite kontrolü, devamlılığı ve güncelleme politikaları
a) Yeniden değerlemeye ve incelemeye açık bir şekilde gerek bırakmayacak derecelendirmeler hariç olmak üzere;

Yapılmış olan derecelendirmeler sürekli bir şekilde gözden geçirilecektir.

Sonradan gelişecek olaylar ya da sonradan fark edilecek bilgilerin derecelendirme metodolojisinden elde edilmiş sonuçları etkileyip etkilemediğini görmek için bu bilgilerle birlikte derecelendirme işlemi tekrarlanır.

b) Bir derecelendirmenin yapılması, geri çekilmesi halinde, durum düzenli olarak anons edilecektir. Rating notları sürüncemeye bırakılmadan güncellenecektir.
Derecelendirme sürecinin bütünlüğü ve doğruluğu

a) JCR Eurasia Rating ve çalışanları, derecelendirme işlemleriyle ilgili hizmet kurallarına, yönetim kurallarına tamamiyle uyacak ve faaliyetlerini bu doğrultuda yürüteceklerdir.

b) JCR Eurasia Rating ve çalışanları, ihraçcılara, yatırımcılara, diğer piyasa katılımcılarına ve kamuya karşı adil, dürüst ve eşit mesafede olacaktır.

c) JCR Eurasia Rating’in analistleri, uzmanları ve çalışanları namuslu ve etik olacak, bu yüksek kişisel standartları taşımadığı düşünülen kişilerin çalışmasına izin verilmeyecektir.

d) JCR Eurasia Rating ve çalışanları derecelendirme işlemi bitmeden açık veya kapalı olarak her hangi bir notu vereceğini söyleyemez ve bu anlamda herhangi taahhütte bulunamaz.

e) JCR Eurasia Rating, kendinin ve çalışanlarının uyması gereken şirket politikalarını ve prosedürlerini açık bir şekilde belirleyecektir.

f) JCR Eurasia Rating çalışanlarının tamamı, çalışanlarından bazılarının yasalara ve etik kurallara aykırı davranışlarını veya şirket politikalarına ve belirlenmiş davranış kurallarına uyulmadığını görmeleri veya sezmeleri halinde durumu Yönetim Kurulu’na bilgi vermekle mükelleftirler.

Bize Ulaşın

JCR AVRASYA DERECELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ

Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak No:1/F 
F2 Blok Kat:2 34485 Sarıyer/İstanbul/Türkiye

0 (212) 352 56 73  |  0 (212) 352 56 74

0 (212) 224 02 83  |  0 (212) 352 56 79

info@jcrer.com.tr

muhasebe@jcrer.com.tr

jcravrasyaderecelendirme@hs03.kep.tr